بسیج

کد : 2374 | تاریخ : 05 آذر 1399

* بسیج لشکر مخلص خداست.


* بسیج میقات پا برهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان  آن، نام ونشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.


* بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکو فه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین[و] حدیث عشق می دهد.


* بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.


* من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم، و می دانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.


* حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری، و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود؟


* تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامس ایران، یقیناً از برکات و الطاف جلیّه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد.


* من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد؛ و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ، و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک وزندقه، و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری، و قرن انسانهای متعهد به جای آدمخواران  بی فرهنگ باشد.

انتهای پیام /*