دولتهای کشورهای مسلمان

کد : 2364 | تاریخ : 06 شهریور 1399

* بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست.


* باید دولتهای منطقه بدانند که در وقت گرفتاری آنان، آمریکا و هیچ قدرت دیگر پشتیبانی از آنان نخواهند کرد.


* من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم، به اینها توصیه کردم (به سران دولتها) که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند و برای اسلام و برای  پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند.


* مشکل اسلام دولتهای اسلامی است نه ملتها.

انتهای پیام /*