اگر به تخلفات برسید

((اگر ان شاءالله شما کارها را خوب انجام بدهید و به تخلفات برسید!))

کد : 2256 | تاریخ : 07 آبان 1397

روزی که اعضای ستاد پیگیری فرمان امام خدمت ایشان رسیدند وقتی آقای موسوی اردبیلی حال امام را پرسیدند امام فرمودند:((الحمدالله))و سپس رو کردند به ما و فرمودند:((اگر ان شاءالله شما کارها را خوب انجام بدهید و به تخلفات برسید!))* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:آیت الله امامی کاشانی-روزنامه کیهان8 /10/61 محضر نور-جلد 2-صفحه 100.

انتهای پیام /*