نفس است که دعوت می کند

در نجف که بودم یادم هست از بعضی از افراد گلایه ای می شنیدم که امام خیلی با ما گرم نمی گیرد...

کد : 2248 | تاریخ : 07 آبان 1397

در نجف که بودم یادم هست از بعضی از افراد گلایه ای می شنیدم که امام خیلی با ما گرم نمی گیرد.من این مسأله را به مرحوم حاج آقا مصطفی منتقل کردم که به امام عرض کنید قدری بیشتر با این افراد گرم بگیرند.ایشان گفت ما اینقدر این مسأله را به امام گفته ایم و امام فرموده اند:((این از تسویلات و دسیسه های شیطان است یعنی در حقیقت این نفس من است که مرا دعوت می کند با افراد بیشتر گرم بگیرم که تعدا د علاقه مندانم بیشتر بشود ،ولی برای اینکه امر به من مشتبه شود ،شیطان می گوید این برای خدا و اسلام است!لذا من این کار را نمی توانم بکنم.))  * 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:حجة الاسلام و المسلمین موحدی کرمانی.

انتهای پیام /*