غذای خودتان کدام است؟

در پاریس روزی که خانواده امام منزل یکی از دوستان مهمان بودند...

کد : 1458 | تاریخ : 29 مهر 1397

در پاریس روزی که خانواده امام منزل یکی از دوستان مهمان بودند ،امام فرمودند شهید آیت اللّه مطهری و آیت اللّه صدوقی ناهاررا خدمت ایشان باشند.من همان غذای معمولی را که آبگوشت بود در سه ظرف کشیده خدمتشان بردم  و فکر کردم خودم می روم ساختمان دیگر و طبق معمول نان و پنیر و گوجه فرنگی که غذای مرسوم آنجا بود ،می خورم.وقتی غذا را بردم ،سؤال کردند:((غذای خودتان کدام است؟))و من که دروغ نمی توانستم بگویم گفتم:((شما میل بفرمایید بعداً من می روم درآن ساختمان چیزی می خورم.))فرمودند:((بروید و ظرفی بیاورید.))کاسه دیگری بردم و ایشان آن غذای سه قسمت شده را چهار قسمت کردند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:مرضیه حدیده چی_سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی_ج 4 .

انتهای پیام /*