تخم مرغ سمبل چه چیزی است

در پاریس در بیرونی منزل امام غذای بسیار ساده ای که غالباً تخم مرغ و سیب زمینی بود...

کد : 1456 | تاریخ : 29 مهر 1397

در پاریس در بیرونی منزل امام غذای بسیار ساده ای که غالباً تخم مرغ و سیب زمینی بود به افراد داده می شد.اینقدر این برنامه غذایی ساده و تکراری بود که خبرنگارهای خارجی از ما می پرسیدند مگر تخم مرغ سمبل چه چیز برای شما ایرانی هاست که اینقدر از آن مصرف می کنید!* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از :مرضیه حدیده چی - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -جلد 4

انتهای پیام /*