غذای امام ساده بود

عده ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند...

کد : 1454 | تاریخ : 29 مهر 1397

عده ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند.از آنجا که امام خود ساده می زیستند ،اطرافیان ایشان نیز در زندگی خود رعایت سادگی را می کردند.برای مثال غذای آنها در نوفل لوشاتو نان و پنیر و گوجه فرنگی و تخم مرغ و گاهی اوقات هم اشکنه بود.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از :مرضیه حدیده چی

انتهای پیام /*