نگار گری

نگار گری

خبر

فیلم

گزارش تصویری

کشتی نجات

کشتی نجات


نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است


نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است


نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است

نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است


نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است

نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است


نام اثر : کشتی نجات
نام هنرمند :
استاد رضا بدرالسماء
تکنیک : نگارگری

موضوع: ترجمه حدیث شریف "بدرستی که امام حسین (ع) نور هدایت وکشتی نجات است


نام اثر : کش

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------


برگی از دیوان امام (س)

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام

جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود
بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام