همایش ادبی بهمن

همایش ادبی بهمن

خبر

برگزاری همایش های ادبی بهمن

برگزاری همایش های ادبی بهمن

همایش ادبی شعر بهمن به مناسبت ایام مبارک دهه فجر با حضور انجمنهای ادبی استان و فرهیختگان شعر وادب و مدیران فرهنگی

انقلابی - محمدرضا محسنی وادقانی

انقلابی - محمدرضا محسنی وادقانی

من نمیدانم "انقلابی" چیست

یا "حکومت نظامی" و "ارتش"

مادرم با سوال من تاصبح

بیصدا گریه کرده بر بالش

بحرین - مهدی نظارتی زاده

بحرین - مهدی نظارتی زاده

نام : مهدی نام خانوادگی : نظارتی زاده موضوع : بحرین

مرد همیشه بیدار تاریخ - مریم کرباسی نجف آبادی

مرد همیشه بیدار تاریخ - مریم کرباسی نجف آبادی

در تمام مجالس ادبی، گاه مهمان شدست خال لبت
بخشی از ماجرای تاریخ است، گرچه پنهان شدست خال لبت

بیداری - علی فردوسی

بیداری - علی فردوسی

باز خمیازه می کشید وطن، پلک هایش چقدر سنگین بود

از نگاهش نمی پرید شبی خواب هایی که کاش شیرین بود

تقدیم به حضرت امام خمینی - محسن ناصحی

تقدیم به حضرت امام خمینی - محسن ناصحی

تقدیم به حضرت امام خمینی:

همان قدر از زمان بس بود تا مردی برای کشتن قابیل برگردد
و از تقویمها برگی که موسایی عصا در دست سمت نیل برگردد

شاعر نور - حسنا محمد زاده

شاعر نور - حسنا محمد زاده

شاعر نور ! حی علی عشق ! با قلمهای عاشق نوازت
آسمان و زمین را بگنجان گوشه دفتر نیمه بازت

بقچه ای شب بو - فریبا قیومی زاده

بقچه ای شب بو - فریبا قیومی زاده

چشمهایت شروع پنجره هاست
در سلام شکفتن گلدان
حس زیبای پرده های اتاق
در میان نوازش باران

تو آمدی ز شب تیره - علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

تو آمدی ز شب تیره - علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

تو آمدی ز شب تیره آفتاب بیاری
به تنگنای قفس شوق فتح باب بیاریبه جوشش تو بخشکد سراب کاخ پرستان

که سمت کوخ نشینان تشنه آب بیاری

بیداری اسلامی- حسن توکلی

بیداری اسلامی- حسن توکلی

نام : حسن نام خانوادگی : توکلی موضوع : امام خمینی ...بیداری اسلامی

فیلم

گزارش تصویری

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------


برگی از دیوان امام (س)

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام

جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود
بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام