همایش ادبی آئینه حضور

 همایش ادبی آئینه حضور

خبر

برگزاری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

برگزاری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

بمناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش ادبی آیینه حضور در 2 رشته اصلی شعر و قطعه ادبی و در 3 موضوع امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی و قیام حسینی(ع)

فیلم

گزارش تصویری

گزارش تصویری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

گزارش تصویری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

بمناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش ادبی آیینه حضور را در 2 رشته اصلی شعر و قطعه ادبی و در 3 موضوع امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی و قیام حسینی(ع)

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------


برگی از دیوان امام (س)

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام

جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود
بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام